top of page

Over Ekkow Photography

Gevestigd in de Weinebruggelaan 24 te 8200 Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.ekkow.be

Weinebruggelaan 24 te 8200 Brugge telefoon: +32 496 93 72 33 

Wendy Huygebaert is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Ekkow Photography .

Ze is te bereiken via info@ekkow.be

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Ekkow Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Adres

- Telefoonnummer

- BTW nummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@ekkow.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Ekkow Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- In de toekomst: verzenden van incidentele nieuwsbrief

- Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Ekkow Photography  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Omdat ik je gedurende een langere periode de mogelijkheid wil bieden om de foto’s te bestellen, bewaren wij je naam, email adres, telefoonnummer, adres en btw nummer en de fotobestanden voor een periode van maximaal 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Ekkow photography verstrekt geen informatie aan derden. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Ekkow photography  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ekkow photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ekkow.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), rijksregisternummer en identiteitskaartnummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ekkow Photography  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ekkow Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ekkow.be

bottom of page