top of page

Algemene voorwaarden voor de Backdrops van Ekkow Photography 

 

www.ekkow.be en www.ekkow.net  zijn eigendom van Ekkow Photography 

 

Maatschappelijke zetel:

 

Ekkow Photography
Weinebruggelaan 24

8200 Brugge

België

 

Bereikbaar via:

Telefoon: +32 496/ 92 72 33

Mail: info@ekkow.be

Openingsuren: Ekkow Photography heeft geen fysieke winkel. Neem altijd contact op voor u komt. 

 

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op www.ekkow.net/backdrops en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. Op de Algemene Voorwaarden van Ekkow Photography is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

 

 

Copyright

 

De Backdrops vallen onder auteursrechterlijke bescherming. Wanneer dit gedeeld wordt op welke mogelijke mediawijze dan ook, moet Ekkow Photography vermeld worden.  Het is ten alle tijde verboden om het ontwerp te kopiëren of na te maken.

 

Aankoop en betaling

 

De overeenkomst tussen Ekkow Photography en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Ekkow Photography gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

Ekkow Photography behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

 

Ekkow Photography bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.

 

Betaling van producten gekocht bij Ekkow Photography geschiedt uitsluitend via de voorgestelde online betaalmiddelen.

 

De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

 

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

 

In geval van niet tijdige betaling is Ekkow Photography bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Ekkow Photography levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ekkow Photography de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 

Ekkow Photography kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u mij contacteren

 

De inhoud van de site (eventuele links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ekkow Photography geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

 

Ekkow Photography kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ekkow Photography verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

 

 

Verzending/Afhaling

 

Postpakketten worden 1 maal per week verstuurd, hou rekening met een gemiddelde afleverperiode van 4 tot 7 dagen. Indien u de backdrop sneller in uw bezit wil, kan deze ook opgehaald worden na afspraak. U kan mailen of bellen naar bovenstaande coördinaten. 

 

 

Gegevens

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van correcte gegevens op het betalingsformulier. Indien er een levering niet aankomt of verkeerd gaat omwille van een fout gemaakt door de klant, dan zal deze niet vergoed worden. Hebt u graag een verzekerde verzending om eventuele problemen te vermijden, neem contact op via de bovenstaande coördinaten.

 

 

 

Prijzen

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Indien u graag het pakket bij u thuis geleverd wil, wordt een supplement voor de verzending aangerekend. Verzekerde verzending kunt u aanvragen via mail. 

 

 

Retourneren

 

Bent u niet helemaal zeker welke backdrop het best tot uiting komt voor uw product, kom dan gerust een kijkje nemen. Aangekochte backdrops worden niet geretourneerd noch geruild.

 

 

Geschillen

 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Ekkow Photography - Fotograaf  - Weinebruggelaan 24 Brugge - 0496/93 72 33 - info@ekkow.be 
bottom of page